අප අමතන්න

ඩැනියැං යික්සුන් මැෂිනරි සමාගම, ලිමිටඩ්

ලිපිනය

යුන්හේ ගුවන්තොටුපල පාර, එල්වචෙන් ටවුන්, ඩැනියැන්ග්, ෂෙන්ජියැන් සිටි, ජියැන්ග්සු, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

විද්යුත් තැපෑල: zhangjiuring074@163.com

විද්යුත් තැපෑල: serafinaxue@163.com

දුරකථන

දුරකථන: 0086-13401554989

දුරකථන: 0086-18261991461

පැය

 24 × 7 විද්‍යුත් තැපෑල සහ දුරකථන සහාය

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න